Om WRA

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, WRA, är en global koalition som består av enskilda individer och organisationer. WRA Global bildades 1999 för att öka medvetenheten om den svåra situationen och för att visa på de möjligheter som finns. WRA är i dag den ledande aktören för att informera och påverka ansvariga regeringar och institutioner om den tragedi som mödra- och barnadödlighet innebär. Men mera måste hända.

Borttappat milleniemål

Det femte milleniemålet innebär att mödradödligheten ska vara reducerad med 75% från 1990 års nivå. Det har inte hänt, det har inte hänt ett enda dugg i frågan, och nu har Sverige en mycket viktig roll att spela. Sverige har resurser att direkt bidra med, och Sverige är ett gott föredöme för andra länder.

För 200 år sedan hade Sverige lika hög mödradödlighet som utvecklingsländerna i Afrika och Asien har idag. Nu, 2014, har alla kvinnor i Sverige sin trygghet i att veta att de får den vård de behöver före, under och efter förlossningen.

WRA Sverige är relativt nystartad. Vi behöver få större genomslagskraft. Vi behöver resurser för att kunna utmana och påverka, till att skapa en plattform att kunna agera ifrån. Vi behöver långt flera medlemmar för att få tyngd och vi behöver nå nya kanaler. Vi vill dela med oss av vår kunskap.

Som medlem i WRA kan du samarbeta med andra individer och organisationer för att reducera mödradödligheten i världen. Du kan hjälpa till att öka medvetenheten och mana till agerande. Som medlem kan du dessutom påverka hur vi arbetar.

Bidrag till WRA Sweden går till vår informations-, kommunikations- och opinionsbildningsverksamhet inklusive kampanjer och utbildningar.

Läs om våra projekt