Projekt

Ett led i arbetet är att besöka utsatta platser och möta dem som behöver oss. Ordförande Britt-Marie Landgren och WRA Swedens koordinator Anna Edberg besökte Arrad i Rumänien under våren.

Rumänien

Rumänien har lika stor mödradödlighet som Uganda i södra Afrika, vilket betyder att ca 500 kvinnor dör i samband med förlossning varje år. Mödravård existerar inte alls och graviditetskomplikationerna är ofta livshotande.

Sedan hösten 2013 har vi samarbete med en ideell hjälporganisation, Networks, som har fokus på de cirka 10 000 romerna som lever i och omkring Arrad, en stad i närheten av Timisoara. WRA har även kontakt med stadens universitet och med kvinnokliniken på Universitetssjukhuset.

I Arrad träffade vi representanter för Networks samt doktorer, gynekologer och förlossningsläkare för att diskutera möjligheten att införa mödravård för romska kvinnor där. Sex kvinnliga läkare under specialistutbildning blir nu volontärer i ett mödravårdsprojekt initierat av oss i WRA. Det startar som ett mindre pilotprojekt på sjukhuset och efter utvärdering publiceras resultatet i en internationell socialmedicinsk tidskrift.

Vi planerar också ett större projekt med uppsökande verksamhet via en mobil mottagning i samarbete med Networks, Erikshjälpen och Reningsverket i Göteborg för att kunna sänka mödra- och barnadödligheten bland Arrads romer vilka lever i en ofattbar fattigdom och misär.

2018-05/img-4508
2018-05/img-9097
2018-05/rumanien-bild
2018-05/dsc01041
2018-05/image1