Projekt

Ett led i arbetet är att hjälpa till med att minska mödra och barna dödligheten hos romerna i Arad Rumänien.

Rumänien

Rumänien har den högsta mödra och barnadödligheten i EU. Mödravård existerar inte alls och graviditets komplikationerna kan vara livshotande. Romerna lever i stor fattigdom och misär,barna dödligheten är stor, speciellt under det första levnads året. Barnavården är usel eller saknas helt.

Sedan hösten 2013 har vi samarbete med en ideell hjälporganisation, Networks, som har fokus på de cirka 10 000 romerna som lever i och omkring Arad, en stad i närheten av Timisoara. WRA har även kontakt med stadens universitet och med kvinnokliniken på Universitetssjukhuset.

I Arad träffade vi representanter för Networks samt doktorer, gynekologer och förlossningsläkare för att diskutera möjligheten att införa mödravård för romska kvinnor där. Sex kvinnliga läkare under specialistutbildning blir nu volontärer i ett mödravårdsprojekt initierat av oss i WRA. Det startar som ett mindre pilotprojekt på sjukhuset och efter utvärdering publiceras resultatet i en internationell tidskrift.

Vi planerar också ett större projekt med uppsökande verksamhet via en mobil mottagning i samarbete med Networks, Erikshjälpen och Reningsverket i Göteborg för att kunna sänka mödra- och barnadödligheten bland Arads romer vilka lever i en ofattbar fattigdom och misär.

Projektet startade 1.3 2018. Vi planerar att åka till Arad i September 2018 för en workshop , om barnavård, barnets tillväxt och utveckling och dess behov under det första levnads året. Experter, barnläkare från Nya Karolinska Sjukhuset kommer att planera och leda work shopen.

Vid ett möte om projektet i februari 2018 deltog hälsoministern i Rumänien, rektorn och presidenten

För universitetet Vasilis Goldis i Arad. 

2018-05/img-4508
2018-05/img-9097
2018-05/rumanien-bild
2018-05/dsc01041
2018-05/image1